De fysiotherapeut is dé specialist bij aandoeningen van het bewegingsapparaat. Deze blessures kan men oplopen bij bijv. sportbeoefening, thuissituaties en ook bij werkomstandigheden, ik noem als voorbeeld RSI-klachten. De manuele therapie beperkt zich meer tot de wervelkolom en direct daaraan verbonden lichaamsdelen zoals de nek/schouder, en rug/heup. Bij deze nek/schouder en rug/heupklachten speelt de manueeltherapeut een essentiële rol. Kort gesteld: Deze klachten ontstaan vaak naar aanleiding van een functiebeperking in de wervelkolom(‘ruggengraat’). Voor meer informatie zie: www.nvmt.nl Naast geregistreerd fysiotherapeut ben ik sinds 1993 manueeltherapeut. De opleiding manuele therapie heb ik gevolgd aan de SOMT te Amersfoort en sta geregistreerd bij de NVMT, de Nederlandse Vereniging van Manuele Therapie.

Naast de fysiotherapie zijn mijn aandachtsgebieden binnen de manueeltherapie de volgende:

  • KISS – kinderen, ofwel de ‘huilbaby’s’, geregistreerd bij: www.ewmm.net , zie ‘adressen’.
  • Kaakklachten, al dan niet gerelateerd aan nekklachten, geregistreerd bij de Nederlands Vereniging voor Orofaciaal therapie, zie www.nvof.nl
  • Nek-, Hoofdpijn en Duizeligheidsklachten
  • Klachten aan nek/schouders en rug/heupen
  • Revalidatie na operaties zoals bijv. kunstheup en kunstknie

Al meerdere jaren zijn een manueeltherapeut en een fysiotherapeut voor u direct toegankelijk. U hoeft niet Uw huisarts eerst te consulteren voor een verwijzing naar een manueeltherapeut of fysiotherapeut.

Voor info gaarne mailen naar: fysiotherapieter@gmail.com

FYSIO-ORDEN | LAAN VAN ORDEN 312 | 7312 KX APELDOORN
055 – 57 87 500 | 06 – 55334512