Fysiotherapie praktijk Pieter Bakker


De fysiotherapeut is dť specialist bij aandoeningen van het bewegingsapparaat. Deze blessures kan men oplopen bij bijv. sportbeoefening, thuissituaties en ook bij werkomstandigheden, ik noem als voorbeeld RSI-klachten. De manueeltherapie beperkt zich meer tot de wervelkolom en direct daaraan verbonden lichaamsdelen zoals de nek/schouder, en rug/heup. Bij deze nek/schouder en rug/heupklachten speelt de manueeltherapeut een essentiŽle rol. Kort gesteld: Deze klachten ontstaan vaak naar aanleiding van een functiebeperking in de wervelkolom('ruggengraat'). Voor meer informatie zie: www.nvmt.nl Naast geregistreerd fysiotherapeut ben ik al meer dan 10 jaar manueeltherapeut. De opleiding manuele therapie heb ik gevolgd aan de SOMT te Amersfoort, voorheen Eindhoven en sta geregistreerd bij de NVMT, de Nederlandse Vereniging van Manuele Therapie.


Naast de fysiotherapie zijn mijn aandachtsgebieden binnen de manueeltherapie de volgende:


Per Januari 2006 zijn een manueeltherapeut en een fysiotherapeut voor u direct toegankelijk. U hoeft niet Uw huisarts eerst te consulteren voor een verwijzing naar een manueeltherapeut of fysiotherapeut. Ik heb in 2004 een cursus afgerond die deze vrije toegankelijkheid ondersteund.

fysiotherapieter@gmail.com